Verkeer en parkeren II

Verslag overleg Verkeer en parkeren d.d. 10-05-2017

Aanwezig namens de bewoners: Linda Roos, Paul Vergeer, Ronald van Eerten, Dorte Holse, Ellen Schneider (verslag).

Aanwezig namens het stadsdeel: Stephany van Veen (gebiedsmakelaar), Arnoud Siemonsma (Verkeer en Openbare Ruimte)

Inleiding

Van oudsher is Tuinwijck altijd een oase van rust geweest, maar de laatste jaren worden we steeds meer opgenomen door de stad. Dit is de realiteit en daar moeten – en kunnen – we ook mee leven, maar feit is dat rust voor ons belangrijk blijft.

De knelpunten, die door het oprukken van de stad de laatste jaren in onze buurt zijn ontstaan, moeten worden opgelost en wij realiseren ons heel goed dat dit een kwestie is van geven en nemen.

Nieuwe bewoners, onze buren uit Oostpoort, kennen de geschiedenis van Tuinwijck en de reden van de invoering van de dubbele knip – het voorkomen van sluipverkeer –  niet. Zij hebben daardoor geen begrip voor de huidige verkeerssituatie en zouden graag zien dat de knip bij Oostpoort Oost wordt opgeheven, zodat een doorgaande route van de Archimedesweg door Tuinwijck naar de Dapperbuurt ontstaat.

 

Genoemde knelpunten

→ Activiteiten in het Mirror Center, sporthal en Q Factory zorgen regelmatig voor grote parkeerdruk, foutparkeren en hard rijden.

→ ’s Avonds en in het weekend rijdt het verkeer met grote snelheid rondjes door de Ter Gouwstraat en de Nic. de Roeverstraat i.v.m. activiteiten in het Mirror Center.

→ Verkeer rijdt met grote snelheid rondjes door de van der Vijverstraat en de Nic de Roeverstraat i.v.m. activiteiten in de sporthal en de Q Factory.

→ Zowel overdag als ’s avonds wordt veel te hard gereden, zowel door bezoekers van Mirror Center, sporthal en Q-Factory als door ouders die hun kinderen naar school brengen.

→ In de Nicolaas de Roeverstraat rijden automobilisten regelmatig met grote snelheid tegen de rijrichting in.

→ Regelmatig blokkeren bezoekers van het Mirror Center de Ter Gouwstraat i.v.m. laden of lossen.

→ Er zijn drie zeer onoverzichtelijke en dus vooral voor fietsers gevaarlijke hoeken in Tuinwijck: de bocht in de Ter Gouwstraat bij het Mirror Center, de bocht in de Van der Vijverstraat en de kruising Polderweg/Nicolaas de Roeverstraat. Dat op deze plaatsen nog geen ongeluk is gebeurd is een wonder.

→ De aansluiting van het fietspad langs het Linnaeusplantsoen naar de Ter Gouwstraat is onoverzichtelijk en dus gevaarlijk. Dit punt is al meermaals genoemd tijdens eerdere overleggen van de werkgroep, maar nog niet aangepakt.

→ Ook de kruising Oranje Vrijstaatkade/Linnaeuskade – nieuwe hoofdroute fiets –  is zeer onoverzichtelijk.

→ De situatie op de Polderweg ter hoogte van de paaltjes is zeer onoverzichtelijk; het verkeer moet bij de sporthal keren en dit levert gevaarlijke situaties op. Een draaicirkel op deze plek zou volgens bewoners de beste oplossing zijn. Het probleem is, dat voor de draaicirkel voor vrachtwagens met een lengte van 18 meter onvoldoende ruimte is.

→ Genoemd als gevaarlijk zijn verder de kruising Polderweg/Linnaeusstraat en het stukje fietspad aan het begin van de Polderweg.

 

Acties

De gemeente zoekt uit wat de mogelijkheden zijn van bewoner parkeren in Tuinwijck met een kraskaart voor bezoekers.

→ De gemeente zoekt uit of Tuinwijck een woonerf kan worden. Op een woonerf zijn auto’s te gast en geldt een maximum snelheid van 5 km/u.

→ Een andere mogelijkheid om de snelheid in Tuinwijck te beperken is het aanleggen van verkeersdrempels  in de gevaarlijke hoeken. Ook dit wordt uitgezocht.

→ Er wordt contact gezocht met de bewoners van Oostpoort die tegen de knip zijn.

→ Kruising Polderweg/Linnaeusstraat wordt op korte termijn aangepakt. Net als bij de kruising Linnaeuskade/Middenweg wordt een lus in het fietspad gelegd, waardoor extra wachtruimte voor de auto ontstaat.

→ Kruising Oranje Vrijstaatkade/Linnaeuskade wordt meegenomen in de herprofilering van de Linnaeuskade.

→ De oorspronkelijke fietsroute naar de Watergraafsmeer wordt deels hersteld: langs de school komt een voetpad waar fietsen ook toegestaan is.

→ Het fietspad op de Polderweg verdwijnt en de verkeerssituatie wordt daardoor voor automobilisten overzichtelijker; er blijft één laad-/losplaats over voor De Kleine Johannes.

 

Tot slot

De verkeerssituatie in Tuinwijck is een uitdaging voor verkeerskundigen, ook omdat met verschillende belangen rekening moet worden gehouden. Het stadsdeel moet de knelpunten eerst in beeld brengen en vervolgens de prioriteiten en het kostenplaatje vaststellen. Een termijn kon niet worden gegeven.

De bewoners willen graag feedback over de genoemde processen, dit is toegezegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *