Verkeer en Parkeren

Verkeer en parkeren in Tuinwijck hebben altijd hoog op de agenda van de vereniging gestaan en met de naderende voltooiing van Oostpoort is de urgentie daarvan alleen maar groter geworden.

De dubbele knip

Verkeersstudies lieten destijds zien dat na oplevering van Oostpoort dagelijks ca. 8500 auto’s de nieuwe buurt in en uit zouden rijden. Om dit verwachte aantal auto’s evenwichtig over de verschillende omliggende buurten te spreiden, hebben wij in 2009 ons verkeersplan ‘Sporen van een toekomst’ ontwikkeld. Een jaar later, in april 2010, heeft de toenmalige deelraad het besluit genomen dit plan ‘met de dubbele knip’ over te nemen en uit te voeren.

Hoewel de dubbele knip goed werkt, is niet iedereen blij met de huidige situatie: bewoners van het middengedeelte van Oostpoort zijn boos over het feit dat ze via Tuinwijck moeten omrijden om bij hun huis te komen en er zijn geluiden dat zij de paaltjes op de Polderweg willen laten verwijderen.

Als dit gebeurt wordt onze buurt een doorgaande route en zullen de smalle straatjes net als vroeger gebruikt gaan worden door sluipverkeer dat de drukte van de Linnaeusstraat wil vermijden.

 

Verkeer en parkeren

Bij het vaststellen van de parkeerbalans voor het Polderweggebied was de verwachting van het stadsdeel dat de meeste bezoekers van de voorzieningen op de fiets of per openbaar vervoer naar Oostpoort zouden komen, dan wel gebruik zouden maken van de parkeergarage.

Wij deelden deze verwachting destijds niet en hebben vanaf het begin onze bezorgdheid uitgesproken over een toenemende parkeerdruk in Tuinwijck. Met het stadsdeel is daarom afgesproken om de ontwikkelingen te volgen en op termijn te evalueren.

Helaas is gebleken dat sporters, muzikanten en overige bezoekers van Oostpoort het liefst gewoon in Tuinwijck op straat parkeren. Gevolg hiervan is, dat automobilisten regelmatig rondjes door onze smalle straatjes racen om op tijd bij hun afspraak te zijn en bij gebrek aan een parkeerplaats vervolgens gewoon maar ergens op de stoep gaan staan.

Zeker gezien het groeiende aantal (jonge) fietsers in de buurt is de hoge snelheid waarmee wordt gereden vaak onverantwoord hoog. Ook het foutparkeren op hoeken en stoepen is slecht voor de verkeersveiligheid.

 

Conclusie

Bovenstaande knelpunten vragen om goede en bij voorkeur snelle oplossingen. We hebben daarom woensdag 10 mei  a.s. geprikt voor een kort overleg met het stadsdeel.

 

Het aanleggen van verkeersdrempels en het instellen van bewoners-parkeren liggen voor de hand, maar zijn ongetwijfeld nog andere mogelijkheden, dus jullie ideeën en aanwezigheid zijn zeer welkom!

 

Tijd: 18:00 – 19:00 uur.

 

Plaats: het GASveld ( het grasveld bij het gasverdeelstation, Nic. de Roeverstraat).

 

Voor wie wil zitten: graag even zelf een stoeltje meenemen!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *