Werkgroep Groen – ‘PLUKROUTE PLAN’

‘PLUKROUTE PLAN’ langs het spoor in Oostpoort en Tuinwijck

door Danielle Spock (projecttrekker)

Het plukroute plan vertolkt de visie van bewoners om de groenstrook langs het spoor in Tuinwijck en Oostpoort in te richten met onder andere fruit- en notenbomen en ander eetbaar groen.​

​Daarmee willen we aanhaken ​aan het inrichtingsplan van de gemeente en dit aanvullen. Eventueel wordt het samen met de buurt aangelegd en onderhouden.

​Taco Blom heeft uitleg gegeven woensdag 27 september over het aanleggen van groen volgens de methode van de Permacultuur – de voordelen ​zijn van deze methode en hoe we dit kunnen realiseren op en stedelijke locatie als deze.​ Taco is kenner van het eerste uur van de praktische Permacultuur.

​Die ligt ten grondslag a​an het concept van het ‘Voedselbos’ en ‘Plukroute’.

Informatie hierover vindt u bijvoorbeeld op de websites www.samenland.be en permacultuurnederland.org

Een belangrijke peiler is het verbeteren van de bodem en het slim kiezen van de aanplant.
Door een goede behandeling en een juiste plantkeuze herstelt het bodemleven zich, komen er meer nuttige insecten, verdwijnen plantenziektes en komen er meer plantensoorten bij, die voedsel en nestplaatsen opleveren voor de vogels.
Dat is hard nodig, want het aantal vogels in de grote steden is de afgelopen tijd drastisch afgenomen.
De grote Brabantse gemeenten zijn nu ​actief ​bezig ​om ​vogels meer kans bieden door in samenwerking met de Vogelbescherming nest- en verblijfplaatsen te creëren. Met dit plan geven w​ij hier ​alvast een voorzetje voor een dergelijk plan in ​Amsterdam.

Ons toekomstbeeld is een langgerekt ecologisch park langs het spoor van Tuinwijck en Oostpoort​, waar het voo​r ons allemaal​ prettig toeven is.

​Een prachtige plek met ​frisse lucht, mee​r​ (eetbare) plantensoorten,  en voor meer vogels in de wi​jk.​​

Al gauw kunnen we er diverse soorten fruit plukken en op een goed moment ook noten en andere eetbare planten.

Het wordt ​er  met name ​leuk voor de kinderen, die er mogelijk een gezonde snoeproute aan overhouden.

En ​het ​biedt kans ​en voor natuuronderwijs in de praktijk​ in samenwerking met de scholen.

​​Tenslotte ​zal ​er ​meer betrokkenheid komen van velen in de wijk bij het groen in de buurt.

Namens de initiatiefnemers,

 

 

Projectvoorstel voor gebiedsplan 2018: Hier kan je je stem geven over de PLUKROUTE-PLAN ]

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *