Tuinwijck spreekt in

Laatste nieuws van de werkgroep Muiderpoortstation/hotel

door Ellen Schneider

Op 12 juli 2017 heeft wethouder van der Burg tijdens de raadscommissie Ruimtelijke Ordening aangekondigd, dat na het zomerreces een start zal worden gemaakt met het vaststellen van de gebiedsvisie voor het Muiderpoortstation en omgeving.

NS, Lloydhotel, Ymere, gemeente en de Vereniging Tuinwijck zullen hierbij vanaf het begin als gelijkwaardige gesprekspartners aan tafel zitten. De opdracht van de partijen is om gezamenlijk een integraal plan te ontwikkelen voor het gebied. Alles is hierbij mogelijk, mits aan twee belangrijke voorwaarden wordt voldaan: het plan moet rendabel zijn voor de NS en het moet op de steun kunnen rekenen van alle partijen.

Concreet betekent dit dat de komst van een hotel op dit moment niet langer het uitgangspunt is voor de ontwikkeling van het gebied.

Wij zijn erg blij met dit besluit en zullen alles in het werk stellen om samen met de overige vier partijen tot een mooi voorstel te komen. Dit gebeurt uiteraard in nauwe samenspraak met de buurt!

Onze aanwezigheid en inspraak hebben mede gezorgd voor het goede resultaat. Een link naar de inspraakteksten en de video-opname van de vergadering (vanaf 1:18:37) vindt u hier:

Tekst Ellen Schneider

Tekst Jessica Eelman

Tekst Jørgen Veerkamp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *